Ziet u er tegenop om belastingaangifte te doen?

Bij Marianne Hilhorst | Uw Boekhouder kunt u ook terecht voor het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting. Hebt u een fiscaal partnerschap? Dan verzorgt zij de belastingaangifte van u en uw partner.

Het is handig als u alvast de volgende stukken verzamelt:
– Uw aangifte van het vorig jaar;
– Uw jaarinkomen: jaaropgaven van uw inkomsten uit dienstbetrekking of uitkering;
– De WOZ-beschikking van de gemeente met peildatum 1 januari 2017 en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2018;
– Uw jaaropgaven van de bank;
– Overzicht en bewijsstukken van giften;
– Facturen van buitengewone uitgaven in verband met ziekte, die niet onder de ziektekostenverzekering vallen;
– Voorlopige aanslag(en) inkomstenbelasting 2018 en 2019;
– Beschikking zorg- en of huurtoeslag.

De aangifte inkomstenbelasting over 2018 kan vanaf maart 2019 worden ingediend. U kunt tot 1 mei 2019 aangifte doen zonder hiervoor uitstel aan te vragen.

Wilt u ook hulp bij uw aangifte? Bel dan met Marianne Hilhorst en maak een afspraak. Zij neemt met u de verzamelde stukken door en bespreekt met u uw specifieke situatie.